Domácí telefony

Základní rozdělení

Systémy domovních audiotelefonů je možné rozdělit do několika skupin, takovou základní je podle počtu použitých vodičů. Všechna zapojení umožňují komunikaci mezi dveřní hláskou a telefonem v bytě včetně otevírání dveří elektromagnetickým zámkem.

– analogový 4+n (čtyři komunikační vodiče společné pro všechny byty a další samostatný vodič od každého zvonkového tlačítka) je u nás nejčastěji používaný systém.
Výhody: Nízká cena, možnost kombinací jednotlivých dílů od různých výrobců.
Nevýhody: Složité zapojení, obtížné vyhledávání závad v rozsáhlejších rozvodech s velkým počtem účastníků.
Do multidrátových zapojení patří i systém 3+n (tři vodiče společné pro všechny byty a další samostatný vodič od každého zvonkového tlačítka). Důvodem pro jejich použití ovšem není úspora jednoho drátu, ale technická a estetická úroveň.

– 1+n (jeden vodič společný pro všechny byty a další samostatný vodič od zvonkového tlačítka do každého telefonu). Systém je určen pro instalaci domovních telefonů v domech vybavených pouze zvonky bez nutnosti výměny vedení.
Výhody: Nízká cena srovnatelná s multidrátovými systémy, jednoduchá instalace, snadné vyhledávání závad.
Nevýhody: Kromě nutnosti použití více než dvou drátů žádné.

– digitální dvoudrátové systémy (bus) využívají pro propojení dveřního tabla a všech telefonů pouze dva společné vodiče. Systém umožňuje několik typů vyzvánění (rozlišení od vchodu a od bytových dveří), oboustrannou komunikaci a otevírání elektrického zámku.
Výhody: Jednoduché zapojení i údržba, snadné vyhledávání závad, vhodné pro velké obytné komplexy.
Nevýhoda: Vyšší cena proti analogu.