Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)

Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
CBN spojuje pospojování a uzemnění v budově. Konfigurace soustavy pospojování se určí rozdílně v různých okamžicích budování: Při výstavbě budovy –společná soustava pospojování CBN nebo síťová soustava nebo zdokonalená síťová soustava. Jejich provedení zasahuje do konstrukce stavby. Při instalaci v budově – CBN a místní síťová soustava. Pří dílčí instalaci – místní síťová soustava.

CBN spojuje pospojování a uzemnění v budově.

Konfigurace soustavy pospojování se určí rozdílně v různých okamžicích budování:

  • Při výstavbě budovy – společná soustava pospojování CBN nebo síťová soustava
    nebo zdokonalená síťová soustava. Jejich provedení zasahuje do konstrukce stavby.
  • Při instalaci v budově – CBN a místní síťová soustava.
  • Pří dílčí instalaci – místní síťová soustava.

Pro vybudování základní CBN musí být využity všechny kovové části budovy, kovové instalace, konstrukce budovy, výztuže betonu atd. Výztuže v betonu musí být provařeny a mít výstupy ze stěny na propojení s CBN (viz. také ČSN EN 62305-4 ed. 2).

Příklady provedení CBN jsou uvedeny na obrázcích:

 Konfigurace CBN pro informační technologie v budově
 
Konfigurace CBN pro informační technologie v rámci datového centra (na úrovních skříní)